Vattenrening & slamavvattning - Acm Group

Vattenrening & slamavvattning

För att säkerställa att rätt produkter och doseringsnivåer tillämpas, provas ett flertal produkter ut i laboratoriet före användning. Det görs vid upprepade tillfällen för att täcka de varierande förhållanden som ofta är i tillverkningsprocesserna. Produkterna samspelar och kombineras ofta med andra produkter för att uppnå optimalt resultat.

 

Polymerer

Handelsnamn: FlocStar®

Katjoniska och anjoniska polymerer med varierade laddningsgrader och molekylvikter. Produkterna är antingen flytande eller i pulverform.

Pulverprodukterna levereras i storsäckar om 500 kg eller 750 kg. Säckarna har fyra lyftöglor och tömningsventil i botten. Produkterna finns även i småsäckar på 25 kg. Pulvret löses upp i en blandningsstation till en koncentration på mellan 0,2 – 0,5% beroende på stationens kapacitet.

De flytande produkterna levereras i tankbil, IBC-container eller på fat. De blandas med vatten och doseras från enkla doseringsutrustningar, vilka vi kan hjälpa till att ta fram. Koncentrationen på blandningen bör vara mellan 0,5 – 1%.

Fördelar:

 • Utmärkt för flockning vid vattenreningar och slamavvattningar. Vid lab-utvärderingar säkerställs så att rätt laddning och molekylvikt väljs till varje unik applikation
 • Vid vattenreningar kombineras polymererna med andra kemikalier som Polyaluminiumklorid PAC (Ekoflock och Pluspac), samt fixeringsmedel (FixStar®) och bentonit (BentStar®)
 • Valet av polymer är viktigt så att rätt produkt används. Då höjs effekten och ett renare rejektvatten och en högre torrhalt uppnås på slammet
 • I kombination med andra tillsatser som fixeringsmedel (FixStar®) och bentonit (BentStar®) kan effekten höjas ytterligare vid slamavvattningar

 

Bentoniter

Handelsnamn: BentStar®

BentStar® är en mikropartikel som används intern- och externvattenreningar. Produkten kombineras tillsammans med polymer, fixeringsmedel och PAC (Ekoflock eller Pluspac). Bentoniten är i pulverform och är en särskilt behandlad lera (vulkanaska).

Produkten levereras i bulkbil eller i storsäck om 1000 kg, med eller utan tömningsventil. Bentoniten slurras upp i en blandningsstation till en koncentration på mellan 2 – 5% beroende på stationens kapacitet.

 

 

Fördelar:

 • Effektiv att plocka upp fasta kolloida partiklar och annat finmaterial
 • Förbättrar flockningen vid intern- och externvattenreningar
 • Ger ett renare rejektvatten och höjer torrhalten vid slamavvattningar
 • Minskar BOD/COD
 • Fungerar över ett brett pH-intervall

 

Fixeringsmedel

Handelsnamn: FixStar®

FixStar® finns i olika grader av laddning och molekylvikt. I jämförelse med ”vanliga” polymerer är de betydligt högre laddade med betydligt lägre molekylvikt. Mest vanligt är att produkterna används för fixering och/eller för styrning av katjonbehovet. Produkterna används tillsammans med polymer och/eller med bentonit vid både pappersmaskiner och vattenreningar, för högre retention, hartsbekämpning och renare vatten.

FixStar® är flytande produkter som levereras i tankbil eller i IBC containers om 1000 liter. Produkten kan doseras enkelt med en pump, vanligast är excenterskruv- eller membranpump.

Fördelar

 • Neutraliserar anjonisk laddning i processvatten och slam vilket förbättrar förutsättningen för polymerfunktionen
 • Fixerar fasta kolloidala partiklar i processvattnet
 • Förbättrar avvattningen vid slampressar
 • Fungerar över ett brett pH-intervall
 • Enkel att dosera

 

Fällningskemikalier

Handelsnamn: Ekoflock – Pluspac – Plusjärn

ACM samarbetar med FERALCO NORDIC AB ut till den svenska pappersindustrin. Tillsammans har vi en stark och komplett produktportfölj, vilken kombineras med båda företagens långa och gedigna erfarenheter när det gäller vattenrening. Det gemensamma konceptet skapar trygghet och värde för våra gemensamma kunder.

Feralco Nordics järn och aluminiumbaserade fällningskemikalier kan med fördel användas för att tillgodose olika behov som finns i reningsprocesserna. Applikationer där dessa produkter används med framgång är vid råvattenrening, intern process- och slutvattenrening.

 

EKOFLOCK och PLUSPAC – Feralcos Nordics högkoncentrerade polyaluminiumkloridlösningar (PAC) har hög prestanda och lågt tungmetallinnehåll. Den aktiva komponenten utgörs i huvudsak av ett högladdat aluminiumkomplex. Tillsammans med kunden gör vi en utvärdering av vilken produkt som är bäst lämpad till den speciella applikationen.

Fördelar

 • Hög reduktion av turbiditet och suspenderad substans
 • Ger effektiv reduktion av COD och BOD
 • Låg slamproduktion
 • Har alltid jämn koncentration
 • Är flytande och kan pumpas direkt ur lagertank
 • Enkel att dosera, behöver inte lösas upp
 • Är ej temperaturberoende
 • Drifttillgängligheten ökar, förändrade förhållanden kan enkelt bemötas


PLUSJÄRN
S 314 är en effektiv järnkloridlösning med hög prestanda och lågt tungmetallinnehåll. Den aktiva komponenten utgörs av en trevärd järnförening.

Fördelar:

 • Hög reduktion av turbiditet och suspenderade ämnen
 • Effektiv för slamkonditionering
 • Låg slamproduktion
 • Reduktion av svavelväte (H2S)
 • Effektiv vid framställning av biogas
 • Har alltid jämn koncentration

 

 

Du är:
>
Vattenrening & slamavvattning
Dela sidan: