Utbildning för operatörer - Acm Group

Utbildning för operatörer

Med vår långa erfarenhet av mäldkemi och vattenrening som bas har vi i över 25 år tillfört värde till kunder inom pappersindustrin genom att hålla utbildningar för personal vid pappersmaskiner, vattenreningar och slamavvattning.

Vi hjälper våra kunder att utveckla både erfaren och nyanställd personal i att styra sina processer. Det kan handla om allt från tre till trettio personer i varje utbildningsgrupp. Eller rent av bara en person, som behöver uppdateras i vad som händer när kemikalier doseras för olika applikationer.

Utbildningarna omfattar givetvis de kemiska funktionerna, men också hur effekterna av kemin påverkar processerna. Vi talar också om hur effekterna kan utnyttjas genom anpassningar av maskinparametrar och andra processinställningar.

Vi gör alltid en analys tillsammans med kunden om vad som behöver utvecklas. Ofta kan kemin upplevas som något abstrakt som man inte vill, vågar eller orkar ta sig an. Därför anpassas varje enskild utbildning till den aktuella applikationen och kunskapsnivån hos de som ska utbildas. Vi talar inte om kemiska formler utan om praktisk användning och hantering av de kemikalier vi levererar och vad som händer när de doseras till olika applikationer.

Våra utbildningar hjälper personalen att hitta optimala doseringar och inställningar av maskinparametrar och andra processinställningar. Det ökar tryggheten i deras yrkesroll och höjer deras grad av självständighet.

Vi genomför utbildningar för operatörer vid:

Pappersmaskiner

  • Retention
  • Fixering
  • Hartsbekämpning

Vattenreningar

  • Sedimenteringsbassänger
  • Flotationer
  • Slamavvattning
Du är:
>
Utbildning för operatörer
Dela sidan: