Torrstyrkemedel - Acm Group

Torrstyrkemedel

I årtionden har torrstyrkemedel varit kända i pappersindustrin och dess litteratur. Det finns både naturliga och syntetiska produkter. Exempel är stärkelse eller produkter baserade på polymerer. Våra BondStar® produkter är huvudsakligen baserade på polymerer och verkar genom en interaktion mellan aldehyd och hydroxylgrupper. Styrkorna framkallas redan i presspartiet som sedan utvecklas i torkpartiet. De kraftfulla bindningarna stärker arkstrukturen och öppnar för nya möjligheter inom papperstillverkningen. BondStar® har globalt haft stora genombrott under de senaste åren.

PrimeBOND är stärkelsebaserade produkter, multifunktionella katjoniska polymerer, speciellt framtagna för att minska damning, förbättra tryckbarhet och utskriftskvalitet. PrimeBOND är också suveräna produkter för ASA emulgering. Erfarenheter finns också från provkörningar att pappers- och kartongark fått en högre bulk när dessa produkter doserats.

För att säkerställa att rätt produkter och doseringsnivåer tillämpas, provas ett flertal produkter ut i laboratorie före användning. Det görs vid upprepade tillfällen för att täcka de varierande förhållanden som ofta är i tillverkningsprocessen.

 

Polyvinylamin (PVAm)

Handelsnamn: BondStar®

Glyoxylerad polyakrylamid (GPAM)

Handelsnamn: BondStar®

Stärkelsebaserade polymerer

Handelsnamn: PrimeBOND

Det är flytande produkter och levereras i tankbil alternativt i IBC-containers.

Fördelar:

  • Ökar torrstyrkan
  • Färre banbrott
  • Ökar maskinhastigheten
  • Ökat fyllmedelsinnehåll
  • Ökad retention och avvattning
  • Ökad bulk
Du är:
>
Torrstyrkemedel
Dela sidan: