Syrgasfacklor - Acm Group

Syrgasfacklor

En syrgasfackla är en enhet som kan producera stora mängder syrgas vid nödsituationer. Istället för att utnyttja tankar med syre, som inte kan förvaras i alla miljöer och tar mycket plats, används dessa enheter där syrgas tillverkas genom kemisk reaktion under hög temperatur.

Syrgas bildas genom sönderfall av natriumklorat. Detta sönderfall kräver betydande energitillskott som kommer från oxidering av järnpulver. En tändare i mässing används för att initiera reaktionen mellan denna energikälla och natriumklorat.

En syrgasfackla för militärt bruk i ubåtar (Milspec MPOG) väger ca 12 kg
och kan generera 2600 liter syrgas under 60-90 minuter.

Sortimentet av syrgasfacklor är anpassade för gruvor, ubåtar (MPOG)
och även som en mindre bärbar enhet anpassad för första hjälpen
både militärt och civilt (ROG).

Du är:
>
Syrgasfacklor
Dela sidan: