Kalciumkarbonat - Acm Group

Kalciumkarbonat

Mineralogi

Mald kalciumkarbonat (GCC)

Naturliga kalciumkarbonatfyndigheter utgörs av skelettrester från marinorganismer som har sedimenterat till botten på grunt hav.
Under rätta förhållanden, byggs dessa sediment upp över tid och 

bilder tjocka lager. Geologiska rörelser och metamorfosa processer leder till en differentiering av deras kristallisation, vilket ger antingen:

  • krita, en mjuk sten som ofta innehåller orenheter av silika.
  • kalksten, som är hårdare,vitare och renare än krita.
  • marmor, den hårdaste och renaste formen av kalciumkarbonat.

 

Fälld kalciumkarbonat (PCC)

Kalciumkarbonat kan även framställas syntetiskt i form av fälld kalciumkarbonat. Transformeringsprocessen består av nedbrytning av kalksten för att separera CaO och CO2, och sedan kombinera dessa element i en kemisk reactor. Den slutliga produkten har samma sammansättning som GCC, men med annorlunda egenskaper i form av partikelstorleksfördelning, partikelform, och även högre renhet

 

Fysikaliska egenskaper

  • Hög ljushet
  • Blocky partikelform
  • Hög renhet
  • Värmeledningsförmåga
  • Olöslig i vatten
  • Alkalisk

Applikationer

I färg och ytbehandlingar är kalciumkarbonat kostnadseffektiva multifunktionella fillers som förbättrar vithet, opacitet och mattering. De fungerar utmärkt som ersättare till titandioxid.

I lim och fogmassor, kan finpartikulär GCC användas i stor andel för att förbättra reologiska egenskaper, vithet, opacitet och ge kostnadssänkningar.

I plast, förbättrar kalciumkarbonat kvaliteten på breathable film till blöjor, hygien, medicin och takapplikationer. Det ger mycket bra förstärkande egenskaper och maximerar de mekaniska egenskaperna i PVC baserade byggprofiler och golv.

 

Du är:
>
>
Kalciumkarbonat
Dela sidan: