Skumdämpare - Acm Group

Skumdämpare

Handelsnamn: DefomStar®

Ett lätt skum är i allmänhet inte problematiskt, men kraftig skumning kan ofta leda till olika behandlingsproblem. Dessa problem sträcker sig från felaktiga avläsningar på mätningsutrustningar som temperatur, nivå och densitet som i sin tur kan leda till felbedömningar och produktionsförluster. Skum är en gasdispersion i en vätska eller fast kontinuerlig fas. Skum skapas av de tensider som är vid gränssnittet luft / vätska. Därför uppstår luftbubblor och stabiliseras av tensiderna. Slutligen kan förekomsten av skumning ge en dålig bild av hur en process drivs i en kunds ögon. Närvaron av skum i utmatat avloppsvatten kan orsaka klagomål från lokalbefolkningen och myndigheterna även om skummet är ofarligt för människor och miljö.

Oljebaserade

I dessa produkter används olja som bärarmolekyler. Det kan röra sig om mineralolja vegetabilisk olja, tekniskt vit olja eller en annan olja som är olöslig i det skummande medlet, förutom silikonolja. En oljebaserad skumdämpare innehåller också ett vax och/eller hydrofobiserad kiselsyra. Typiska vax är etylenbisstearamid (EBS), paraffin vax, ester vax, fettalkohol vax. Det kan också användas i svårlösliga fettsyra salter som aluminiumstearat kalciumstearat, etc. Oljebaserade skumdämpare tillsätts också ofta i tensider för att förbättra emulgeringen och spridningen i det skummande medlet. Den här typen av skumdämpare är effektiva för att eliminera ytskum.

Produkterna levereras i IBC containers, men kan även levereras i mindre fat.

Vattenbaserade

Vaxer dispergerat i vatten. Vaxet måste vara olösligt i den skummande vätskan. Oftast är vaxet motsvarande de som används i oljebaserade skumdämpare. Vattenbaserade skumdämpare är normalt ventilatorer, det vill säga att de är bäst på att avlägsna innesluten luft.

Produkterna levereras i IBC containers, men kan även levereras i mindre fat.

Silikonbaserade

Skumdämpare med en silikonblandning som aktivt innehållsämne. Leveransvätskan kan vara en olja eller emulsion. Silikonblandningen består av hydrofobiserad kiselsyra dispergerad i en silikonolja. Emulgeringsmedel tillsätts för att tillse jämn spridning av silikonet i det skummande medlet. Andra vanliga tillsatser är silikonglykoler och/eller andra modifierade silikonvätskor.

Det här är extra kraftiga skumdämpare med god effekt på både ytskum och innesluten luft. Silikonbaserade skumdämpare lämpar sig också väl för ej vattenburna (lösningsmedelsburna) tillämpningar som råolja och oljeraffinering. För särskilt svårlösliga system kan fluorsilikoner ha god effekt.

Produkterna levereras i IBC containers, men kan även levereras i mindre fat.

EO/PO baserade

Innehåller EO/PO-kopolymerer. De levereras som oljor, vattenlösningar eller vattenbaserade emulsioner. EO/PO-kopolymerer har normalt goda dispergerande egenskaper och är därför ofta väl lämpade för fällningsproblem.

Produkterna levereras i IBC containers, men kan även levereras i mindre fat.

Alkylpolyakrylater

Alkylpolyakrylater är användbara som skumdämpare i lösningsmedelsbaserade system där avluftningen är viktigare än ytskum. Sådana skumdämpare levereras gärna med en bärare i form av ett lösningsmedel som till exempel pretoliumdestillat.

Produkterna levereras i IBC containers, men kan även levereras i mindre fat.

Du är:
>
Skumdämpare
Dela sidan: