Retention & Fixering - Acm Group

Retention & Fixering

För att säkerställa att rätt produkter och doseringsnivåer tillämpas, provas ett flertal produkter ut i laboratorie före användning. Det görs vid upprepade tillfällen för att täcka de varierande förhållanden som ofta är i tillverkningsprocessen. I många fall kan det rekommenderade konceptet bestå av två eller tre produkter som samspelar för att uppnå optimalt resultat.

 

Polyakrylamid

Handelsnamn: RetStar®

Katjoniska och anjoniska polymerer med varierande laddning och molekylvikt. Produkterna är antingen flytande eller i pulverform.

Pulverprodukterna levereras i storsäckar om 500 kg eller 750 kg. Säckarna har fyra lyftöglor och tömningsventil i botten. Pulvret löses upp i en blandningsstation till en koncentration på mellan 0,2-0,5% beroende på stationens kapacitet.

 

De flytande produkterna levereras i tankbil, IBC-container eller på fat. De blandas med vatten och doseras från enkla doseringsutrustningar, vilka vi kan hjälpa till att ta fram. Koncentrationen på blandningen bör vara mellan 0,5-1%.

Fördelar:

 • Utmärkt retention av fibrer, fines och fyllmedel
 • Förbättrar avvattningen vilket leder till energibesparingar vid pressning och torkning
 • Minskar andelen suspension och kolloidalt material i bakvattnet, vilket håller våtändan ren under längre tid
 • Förbättrad kolloidal retention leder till förbättrad limning och utbyte av färgtillsatser

 

Bentoniter

Handelsnamn: BentStar®

BentStar® är en mikropartikel som oftast används i två- och trekomponents retentionssystem tillsammans med polymer och fixeringsmedel. Produkten är i pulverform och är en särskilt behandlad lera (från vulkanaska).

ACM levererar även bentonit som enkomponent för hartsbekämpning. Doseringsmängden brukar hamna mellan 2-5 kg/t pappersmassa.

Produkten levereras i bulkbil eller i storsäck om 1000 kg, med eller utan tömningsventil. Bentoniten slurras upp i en blandningsstation till en koncentration på mellan 2-5% beroende på stationens kapacitet.

 

Fördelar:

 • Förbättrar pappersmaskinens körbarhet genom att maskinen hålls mer ren från kladd och harts
 • Förbättrar avvattningen vilket ger energibesparingar pressning och torkning
 • Utmärkt retention av fines och fyllmedel
 • Ger stabilare förhållande i ”våtändan” och förbättrade arkegenskaper
 • Minskar BOD/COD
 • Fungerar över ett brett pH-intervall

 

Fixeringsmedel

Handelsnamn: FixStar®

FixStar® finns i olika grader av laddning och molekylvikt, normalt som polyDADMAC eller polyamin. I jämförelse med polyakrylamid är de betydligt högre laddade med betydligt lägre molekylvikt. Mest vanligt är att produkterna används för fixering och/eller för styrning av katjonbehovet. Produkterna används tillsammans med polymer och/eller med bentonit vid både pappersmaskiner och vattenreningar, för högre retention, hartsbekämpning och renare vatten.

FixStar® är flytande produkter som levereras i tankbil eller i IBC containers om 1000 liter. Produkten kan doseras enkelt med en pump, vanligast är excenterskruv- eller membranpump.

Fördelar

 • Neutraliserar anjonisk laddning i processvattnet vilket förbättrar förutsättningen för polymerfunktionen i retentionssystemet
 • Fixerar fasta kolloidala partiklar i processvattnet (harts, white pitch, stickies)
 • Förbättrar avvattningen
 • Förbättrar retention av torrstyrketillsatser, färgämnen, fyllmedel och pigment
 • Fungerar över ett brett pH-intervall
 • Enkla att dosera
Du är:
>
Retention & Fixering
Dela sidan: