Perlit - Acm Group

Perlit

Mineralogi

Perlit är en generisk term för naturligt förekommande kiselhaltig sten,
den innehåller vatten som expanderar till ånga som producerar en skumstruktur. Perlit skiljer sig från andra vulkaniska glas på så sätt att när det upphettas till en lämplig temperatur, expanderar det från fyra till tjugo gånger dess ursprungliga volym. Denna expansion kommer från att den råa perlitstenen innehåller två till sex procent vatten. Stenen poppar som popcorn vilket skapar små bubblor som ger den mycket lätta vikten och andra exceptionella fysikaliska egenskaper hos expanderad perlit.

Perlit, eller vulkaniskt glas, bildas när lava, i form av smält sten, spyr ut ur vulkanen, och kyls av väldigt snabbt. Under nedkylning så inkapslas vatten inne i stenen och av lavan bildas en glasliknande struktur.

Fysikaliska egenskaper

  • Låg vikt
  • Utmärkta termiska och akustiska egenkaper
  • Elasticitet
  • Brandskydd
  • Brett span av partikelstorlekar

Applikationer

I färg är perlit det mest effektiva matteringsmedlet och i lacker ger det mattering och transparens.
I torrbruk och spackel är perlit ett utmärkt additiv för att sänka vikten.
Det försiktiga processandet av perlit ger mjuka, fina partiklar lämpliga för att använda i personal care produkter där hög renhet, mild scrub, hög absorption och matteringseffekt är önskvärd. I scrub-applikationer är perlit ett utmärkt miljövänligt alternativ till mikroplaster.

Du är:
>
Perlit
Dela sidan: