Molecular Products - Acm Group

Molecular Products

Molecular Products är ledande inom tillverkning och design av högteknologiska produkter för luftrening. Produkterna används till exempel som absorbenter av koldioxid. Dels inom kemisk produktion, dels i filter i andningsutrustning för upptagning av koldioxid i utandningsluften.

Att avlägsna koldioxid i respiratorer, dykutrustning och ubåtar är exempel på applikationer där deras teknik används. De har även produkter som tar bort kolmonoxider och kolväten i industriella processer, samt produkter som genererar syre.

Från sin bas i sydöstra England har Molecular Products utvecklat och producerat den här typen av produkter i över 40 år. ACM har sålt en del av företagets produkter under många år och 2018 gick vi in i ett mer formaliserat samarbete. Vi har bland annat sålt deras produkter för ubåtsapplikationer till Försvarsmakten och Saab Kockums .

Du är:
>
>
Molecular Products
Dela sidan: