Imerys - Acm Group

Imerys

Imerys är ett globalt företag och den ledande internationella tillverkaren av högkvalitativa vita mineraler. Samma mineraltyp har olika egenskaper beroende på var den utvinns. Eftersom Imerys har stora mineraltillgångar som bryts på 130 platser runt om i världen kan de få fram mineraler med många olika, unika, egenskaper.

Genom sitt breda sortiment av mineraler – kaolin, kalciumkarbonat, diatomit, perlit, mica, talk etc. – erbjuder Imerys tekniska produkter som är viktiga för många industrier. De används bland annat i färg-, lim-, plast-  och gummiapplikationer och i kosmetiska formuleringar.

Imerys mineraler är inte bara naturliga och miljövänliga i sig. De ger även miljömässiga vinster för ett antal produkter och processer, vilket underlättar hållbarhetsarbetet inom många industrisektorer och bidrar till att förbättra människors dagliga liv.

ACM bildades 2007 med ett samarbetsavtal med Imerys som bas. Men genom tidigare företagskonstellationer går det att spåra ett samarbete med Imerys som sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet. Ett samarbete som fortfarande är centralt i våra affärer.

 

Du är:
>
>
Imerys
Dela sidan: