Feralco Nordic - Acm Group

Feralco Nordic

Feralco är en ledande leverantör av vattenreningskemikalier med produktionsanläggningar och säljbolag i hela Europa. Tyngdpunkten ligger på fällningskemikalier såsom polyaluminiumklorid (PAC) och järnklorid med applikationer inom vattenrening i kommuner, pappers- och massaindustrin samt övrig industri.

Feralco bildades 2001 genom en sammanslagning av vattenreningsverksamheterna hos Alcan och Laporte och idag finns gruppen etablerad med verksamheter i nio länder. Feralco Nordic har produktionsanläggningar i Vetlanda och Sölvesborg och i samarbete med dem erbjuder vi skräddarsydda lösningar med effektiva fällningskemikalier, kombinerat med applikationstekniskt kunnande till den svenska pappers- och massaindustrin.

Feralco Nordics produkter utgör ett utmärkt komplement till polymerer och bentoniter och gör oss mer komplett som leverantör inom vattenrening och våtändekemi till pappers- och massaindustrin.

Läs mer

Du är:
>
>
Feralco Nordic
Dela sidan: