Chemigate - Acm Group

Chemigate

Chemigate är ett finskt företag som är specialister inom sitt område och som samarbetar intimt med pappersindustrin. De har tre produktionsenheter i Finland där de tillverkar ett antal modifierade stärkelser
för industriella applikationer och en serie katjoniska
stärkelsebaserade polymerer i flytande form.

Chemigate bildades 2009, men företagets historia sträckers sig tillbaka till 1970-talet. Då, och framför allt under 1980-talet, utvecklade föregångaren till Chemigate, Raisio Chemicals, en serie stärkelsebaserade produkter till den snabbt växande pappers- och kartongindustrin.

Företagets mål är att utveckla produkter och metoder som är säkra att använda, stödjer återanvändning av material, är baserade på förnybara naturtillgångar och sparar på miljön. Chemigate vägleder kunderna för att de lättare ska kunna välja det mest miljövänliga alternativet från deras produktkatalog. De upplyser även kunderna om bra sätt att använda, återvinna och hantera det genererade avfallet på.

Från Chemigate marknadsför ACM produktnamnen RaiFIX® och PrimeBOND.

Läs mer

Du är:
>
>
Chemigate
Dela sidan: