Borica - Acm Group

Borica

Borica, med säte i Taiwan, är en ledande tillverkare av organotitaner. Produkterna används som tixotropigivare och processkatalysatorer i olika applikationer och marknadsförs under varumärket Tytan.

Tytan CX 100 och 200 ger en tixotropieffekt i vattenbaserade färger. Tytan TIPT, TET och EHT är processkatalysatorer för polyester och kan ersätta organotin i mjukgörare, polyester och polyuretan. Tytan AP 100 och AP 20 är en serie vidhäftningsförbättrare inom flexo- och gravyrtryck samt för förpackningar för förbättring av tryck och värmestabilitet.

Företaget började som distributör av kemikalier, men expanderade efter ett par år med egen produktion. ACM har ett nära samarbete med Borica sedan 2011 då de etablerade sig i Europa.

Läs mer

Du är:
>
>
Borica
Dela sidan: