Papperskonvertering - Acm Group

Papperskonvertering

Våra papperskonverteringsprodukter används för att ge en pappersprodukt
specifika
yt- eller barriäregenskaper. Produkterna utgörs av vattenbaserad dispersioner som appliceras på pappers- eller kartongytan m.h.a. någon av ett antal bestrykningsapplikatorer som finns på marknaden. När vattnet i dispersionen torkar så bildar polymeren i dispersionen en film som täcker ytan. Polymerfilmen utgör då ett tätt skikt som effektivt hindrar vatten, vattenånga eller fett från att tränga ned i pappersarket. Beroende på om fokus är på vatten, vattenånga eller fett så styr det valet av polymer i dispersionen. Faktorer såsom typ av applikator, torktemperatur och baspapperets egenskaper styr också dispersionens sammansättning.

I sortimentet finns även bestrykningsprodukter som ger arket ökad friktion, skydd av högkvalitativt tryck och brandskyddsegenskaper. Skumdämpare för speciellt krävande applikationer är också en viktig del av sortimentet. Dessa produkter utvecklas genom sofistikerade val av additiver som ger dessa produkter de specifika egenskaper som efterfrågas.

Du är:
>
Papperskonvertering
Dela sidan: