Papper & massa - Acm Group

Produkter till Papper & massaindustrin

Vi har ambitionen att vara en värdefull samarbetspartner för våra kunder inom pappers- och massaindustrin. Vår långa erfarenhet och kunskap inom segmentet gör att vi kan hjälpa våra kunder att parera förändringar och problem som uppstår. Vi har också en aktiv roll i arbetet med att utveckla och effektivisera kundernas processer. Sammantaget skapar det mervärden till våra produkter.

Vi tillhandahåller följande produkter:

  • Polymerer
  • Fixeringsmedel
  • Bentonit
  • Torrstyrkemedel
  • Skumdämpare
  • Färg
  • Självrensande filter
  • Utbildning
Du är:
>
Papper & massa
Dela sidan: