Organotitanater - Acm Group

Organotitanater

Exv. Alkanolamintitanat, trietanolamintitanat, tetra iso-propyl titanat, polybutyltitanat.

Tytan CX-serien (alkanolamintitanat) är ett kelatkomplex som fungerar som reologimodifierare i emulsionsfärger. Det reagerar med kolloidstabiliserade bindemedel för att ge en tixotropisk struktur till färgen genom skjuvkänsliga vätebindningar. Det har ingen eller liten effekt på reologin för emulsionsfärger baserade på tensidstabiliserade bindemedel.

Tytan PBT (polybutyltitanat) används till stor del vid formulering av värme- och korrosionsbeständiga färger. Tytan PBT har en polymerstruktur med kemisk formel TixOy(OR)4x-y. Tytan PBT kan användas med zink eller aluminiumpigment för att formulera färg anpassad för pensel- eller sprayapplikation. Den kan också användas för att formulera lufttorkande färg med silikonbindemedel. Färg som innehåller Tytan PBT är fuktkänslig under produktion och lagring. Färgfilmen torkar genom hydrolys av PBT till ett tunt lager av Ti-O-Si som sedan binder till substratet. När filmen har torkat kan den motstå temperaturer på upp emot 600°C.

Tytan TET(trietanolamintitanat) är ett titankelat av trietanolamin och isopropyl alkholkomplex med kemisk formel (TEA)2 – Ti – (OiPr)2. Tytan TET är vattenlöslig titanat som kan användas i flera olika applikationer t.ex. som crosslinker i vattenbaserade och icke vattenbaserade färger, trådemalj och vidhäftningsbefrämjande medel i polyuretansystem.

Tytan TIPT (tetra iso-propyl titanat) är en väldigt reaktiv primär titanat som hydrolyserar omedelbart i kontakt med fukt. Det används framför allt som katalysator för estrifiering, trans-estrifiering och olefin polymerisering. Tytan TIPT kan också användas selektivt som vidhäftningsbefrämjare och crosslinker för hydroxylföreningar eller värme- och korrosionsbeständiga ytbehandlingar. Tytan TIPT är lämpligt för användning i glas- och glasfibertillverkning. Tytan TIPT kan endast användas som additiv i lösningsmedelsbaserade produkter.

Du är:
>
Organotitanater
Dela sidan: