Svängigt 2020 för ACM - Acm Group
2021-01-26

Svängigt 2020 för ACM

Jag hoppas att alla har fått en bra start på 2021 och ser fram emot detta år med tillförsikt!

Att 2020 var ett annorlunda år har vi pratat om länge nu. Förhoppningsvis ser vi ljuset i tunneln i pandemin, även om vi i våras inte trodde att vi skulle behöva höra om nedstängda samhällen även i början av 2021. För ACM var 2020 ett svängigt år med en bra avslutning. Under perioden april-juli var vår omsättning 20-25 % lägre än budget då flera av våra större kunder fick dra ned på produktionen p.g.a. sämre efterfrågan. Då marknaden började att öppnas upp igen efter den första nedstängningen vände efterfrågan upp succesivt i augusti och september. Återhämtningen under resterande delen av året blev bättre än förväntat och större förändringar i förbrukningen hos ett par av våra kunder under årets sista månader bidrog också till en stark avslutning på året.

När vi summerar 2020 lyckades vi under perioden september-december ta igen tappet från tidigare under året, vilket gjorde att vår omsättning hamnade på de 89 miljoner SEK som vi hade budgeterat för.

Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners för 2020 och ser fram emot samarbetet under 2021! ACM fortsätter att fokusera på våra primära kundsegment inom bl.a. färg, papper, lim, bygg, plast, gummi och kosmetik. Vårt fokus är att stärka vårt sortiment och erbjudande för att fortsätta vara en naturlig samarbetspartner inom dessa segment!

/Emil Engvall, VD

 

Alla nyheter
Du är:
>
>
Svängigt 2020 för ACM
Dela sidan: