Operatörsutbildningar - Acm Group
2016-11-21

Operatörsutbildningar

ACM levererar kemikalier med tillfört värde. Förutom värdetillförsel i form av säkra leveranser, applikationsservice, problemlösning och nödutryckningar, genomför vi också skräddarsydda utbildningar för våra kunders operatörer.

Med vår långa erfarenhet av mäldkemi och vattenrening som bas, hjälper vi kunder att utveckla både erfaren och nyanställd personal att styra sina processer. Det handlar givetvis om den kemiska funktionen, men också hur effekterna av kemin påverkar processerna. Vi talar också om hur effekterna kan utnyttjas genom anpassning av maskinparametrar eller andra processinställningar.

Ofta upplevs kemin som något abstrakt som man inte vill, vågar eller orkar ta sig an. Vi gör alltid en analys tillsammans med kunden om vad som behöver utvecklas. Därför anpassas varje enskild utbildning till den applikation och kunskapsnivå som är aktuell. Vi talar inte om kemiska formler utan om praktisk användning och hantering av de kemikalier vi levererar och vad som händer när de doseras till olika applikationer.

Alla nyheter
Du är:
>
>
Operatörsutbildningar
Dela sidan: