Nytt rekordresultat för ACM 2019 - Acm Group
2020-01-16

Nytt rekordresultat för ACM 2019

Jag vill börja med att önska alla vår kunder och samarbetspartners ett Gott Nytt År 2020!

ACM har gjort ett stabilt 2019 och vi ser fram emot nya utmaningar under 2020. 2019 blir vårt tredje år i rad med förbättrat resultat och vi överträffar vårt tidigare rekord från 2018. Omsättningen minskar från 106 miljoner SEK till 100,5 miljoner men affärsmix och stabil kostnadsutveckling gör att resultatet blir något bättre. Samtidigt har konjunkturen gjort att volymerna har minskat inom vissa segment. Vi bedömer att den effekten planar ut under 2020 men har beredskap för att hantera ytterligare försvagning av efterfrågan på vissa områden. Vi har stort fokus på nya projekt där ambitionen är att etablera oss inom nya produktområden i de kundsegment där vi har en stark position. I november 2019 tog vi beslutet att lägga ned vårt bolag i Frankrike då utvecklingen av affärerna med pappersindustrin i Frankrike och Belgien inte har varit tillfredsställande. Vi koncentrerar oss återigen till industrin i Norden där vi är väletablerade sedan mer än ett decennium.

Vi hoppas på och ser fram emot ett utvecklande och framgångsrikt år tillsammans!

Emil Engvall/VD

Alla nyheter
Du är:
>
>
Nytt rekordresultat för ACM 2019
Dela sidan: