Harts och avsättningsproblem vid pappersmaskiner - Acm Group
2022-01-21

Harts och avsättningsproblem vid pappersmaskiner

Under senare år har vi på ACM arbetat alltmer med kladd- och
avsättningsproblem i pappersmaskiner. Hartsbekämpning är sedan länge ett aktuellt ämne vid pappers- och kartongmaskiner då agglomerering av hartser orsakar både kvalitetsproblem, hål, fläckar, och körbarhetsproblem. Generellt sett är en bra retention något man bör eftersträva för att undvika nämnda problem. ACM har lång erfarenhet av att skapa bra retention tillsammans med effektiv hartsbekämpning.

Bästa resultaten har uppnåtts när vi tillsammans med kunder arbetat i projektform. Det kan börja med en kund som har problem med tex. kladd och hartsavsättningar i sin pappersmaskin. Projektet inleds med att bestämma en gemensam målsättning som sedan blir vägledande för en strategi- och aktionsplan. Den givna målsättningen är ju givetvis att minska kladd och avsättningar i pappersmaskinen så att körbarhet och produktion förbättras. Varje projekt är unikt, men vanligen har de följande steg:

 • Problemanalys
 • Laborationer:
  – val kemikaliesystem
  – doseringspunkter
  – doseringsmängder
  – katjonbehov
  – bestämning av partikelmängder
 • Strategiplan – (steg 1, 2 och 3…)
 • Provkörning – löpande uppföljning, mätningar, analyser och stegbeslut
 • Utvärdering
 • Beslut

Projekttid
För att kunna täcka produktions- och årstidsvariationer med olika insatser, har längden på projekten ofta blivit några månader upp till ett halvår. Det är nödvändigt för att kunna prova ut olika strategier, i ett system som varierar. Det har fungerat mycket bra tillsammans med de kunder som öppnat upp för den här typen av samarbete.

Bekämpning
För att uppnå en effektiv reduktion av olika
hartser och stickies, bör de fixeras på
fibrerna när partiklarna är så små som möjligt. Målet är att hålla dem åtskilda åt så att de inte agglomererar. Det uppnås vanligen med hjälp av oorganiska och organiska fixeringsprodukter med varierande laddningar som doseras på noga utvalda punkter vid pappersmaskinen.

 

Vi använder olika kombinationer av kemikalier såsom bentonit, polyamin, polyDADMAC och PAC (Polyaluminiumklorid). Produkterna vi använder påverkar oftast retentionen på något sätt. Vi gör därför saker i flera steg för att anpassa tillsatserna till retentionskemikalierna. Fördelen när dessa kemikaliesystem samverkar är att totala renhetsgraden i maskinen blir högre vilket i sig ofta förbättrar körbarheten.

 


Mätning av hydrofoba partiklar

Det är viktigt att veta hur olika doseringsinsatser
påverkar och fungerar. Vi gör mätningar av
mängden hydrofoba partiklar såsom hartser, stickies och ”white pitch” i processen. Vi räknar helt enkelt mängden partiklar före och efter doseringsinsatserna med en särskild mätare (flödescytometri). Proverna förbehandlas med ett fluorescerande färgämne som endast absorberas av de aktuella partiklarna. De märkta partiklarna klassificeras med hjälp av en laserstråle. Det går med metoden att skilja mellan ”fines”, fyllmedel, ”stickies” och harts. Mätning av turbiditet kan inte urskilja dessa olika ämnen i en pappersmassa eller mäld. På bilderna nedan ser man TMP massa före och efter dosering av fixeringsmedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning av katjonbehov
Eftersom våra produkter är laddade på olika sätt (katjoniskt/anjoniskt), påverkar de massa- och mäldsystemen och vi måste därför också mäta hur katjon- eller anjonbehovet påverkas. Vi använder oss av den numer välkända mät- metoden/utrustningen PCD (Particle Charge Detector)

 

 

 

Produkter – BentStar® och FixStar®
BentStar® är en mikropartikel som oftast används i två- och trekomponents retentionssystem tillsammans med polymer och fixeringsmedel. Produkten är i pulverform och är en särskilt behandlad lera (vulkanaska). ACM levererar även bentonit som enkomponent eller i kombination med andra tillsatser för hartsbekämpning.


Doseringsmängden brukar hamna mellan
1 – 4 kg/t pappersmassa. Innan bentonit introducerades på den svenska marknaden på 80-talet användes talk i stor utsträckning för hartsbekämpning. I takt med ökade kunskaper då bentonit doserades i retentionssystem fann man att den även var effektiv på att plocka upp hartser i jämförelse med talk.

FixStar®finns i olika grader av laddning och molekylvikt, vanligaste typerna är polyDADMAC eller polyamin. I jämförelse med polyakrylamid är de betydligt högre laddade med mycket lägre molekylvikt. Mest vanligt är att produkterna används för fixering och/eller för styrning av katjonbehovet. Produkterna används med framgång tillsammans med polymer och/eller med bentonit vid både pappersmaskiner och vattenreningar, för högre retention, hartsbekämpning och renare vatten.

Skrivet av: Jan Larsson

Alla nyheter
Du är:
>
>
Harts och avsättningsproblem vid pappersmaskiner
Dela sidan: