Händelserikt 2021 för ACM! - Acm Group
2022-02-09

Händelserikt 2021 för ACM!

2021 var ett ovanligt händelserikt år för ACM, som det antagligen var för många företag med globala leveranskedjor.

Efterfrågan var generellt på en hög nivå hela året och antalet nya förfrågningar och nya projekt var högre än något tidigare år i företagets snart 15-åriga historia. Utbudsproblemen och kostnadsutvecklingen  öppnade upp nya affärsmöjligheter för oss, både inom nya och gamla produktområden. Samtidigt gjorde logistikproblem och långa leveranstider att vi under året fick arbeta väldigt hårt och lägga mycket resurser på att säkra leveranser av de produkter som vi säljer löpande. Vår kundservice-avdelning har gjort, och fortsätter att göra, ett fantastiskt jobb och även om vi har några exempel på när vi inte har kunnat leverera har de ändå säkerställt produkt till nästan alla våra kunders behov.

Våra större nya affärer under 2021 finner vi i färg-, pappers- och kemisk industri. Vi har växt inom vårt etablerade sortiment av mineraler och vi har tagit nya affärer med flera av våra kemiska additiv. Under året har vi, som tidigare kommunicerat, även utökat vårt samarbete med Imerys. I ett nytt distributionsavtal har vi säkerställt samarbetet för ett antal år framöver samtidigt som vi har utökat vårt sortiment av mineraler med talk och wollastonit.

Den stora efterfrågan och de möjligheter som vi lyckades förvalta gjorde att vår omsättningen ökade från SEK 89 miljoner 2020 till SEK 107 miljoner 2021. För 2022 ser vi att vårt utökade produktsortiment ger oss möjligheter att växa ytterligare, samtidigt får vi räkna med att leveransproblem och kostnadsutveckling blir en utmaning för oss en bra bit in på det här året också.

Vi tackar alla kunder och samarbetspartners för ett bra samarbete under 2021!

Emil Engvall/VD

Alla nyheter
Du är:
>
>
Händelserikt 2021 för ACM!
Dela sidan: