Fortsatt stark utveckling för ACM - Acm Group
2018-05-18

Fortsatt stark utveckling för ACM

2017 uppgick ACMs omsättning till 89,7 MSEK, vilket var ca 4,5 MSEK mer än under 2017 och innebar fjärde året i rad med ökad omsättning. Under de första fyra månaderna 2018 har vi omsatt 34,1 MSEK, vilket är bättre än motsvarande period 2017 och bättre än vår budget. Vi har succesivt förbättrat vårt resultat sedan 2013 och 2017 nådde vi vårt bästa resultat hittills.

Både 2017 och början av 2018 har påverkats positivt av våra leveranser till pappersindustrin och den höga aktiviteten i den svenska byggbranschen. Vår strategi i pappers-industrin att arbeta i nära samarbete med våra kunder ger oss ett stort förtroende på marknaden, vilket ökar våra affärer.

Den höga aktiviteten i den svenska byggbranschen avspeglas bl.a. i våra leveranser till gipsskivor som har ökat succesivt sedan 2016. För återstoden av 2018 finns en viss osäkerhet om utvecklingen av byggandet, men vi har samtidigt tagit viktiga steg i etableringen av nya affärer, med nya produkter, som gör att vi ser positivt på utvecklingen för resten av året.

Alla nyheter
Du är:
>
>
Fortsatt stark utveckling för ACM
Dela sidan: