Ett första halvår 2022 med exceptionella utmaningar - Acm Group
2022-06-20

Ett första halvår 2022 med exceptionella utmaningar

Under det första halvåret 2022 har vi haft en utveckling som nog inte många av oss har upplevt tidigare. Kostnadsutvecklingen inom energi, råvaror och transporter som började att ta fart under 2021, mycket kopplat till flaskhalsar relaterat till covid-restriktioner, har efter Rysslands invasion av Ukraina accelererat till extrema nivåer och vi vet ännu inte om vi har nått någon form av topp. Det finns potential för fler politiska beslut de närmaste månader som förvärrar situationen ytterligare.

För ACM har detta inneburit ett kostnadstryck på såväl produkter som transporter som har varit, och fortsätter att vara, en utmaning för vår verksamhet. Vi är i ett läge där det i princip är omöjligt att garantera villkor någon längre tid, förutsättningar förändras kontinuerligt och hittills har trenden enbart varit uppåt. Sedan leveransstörningarna började tidigt 2021 har vi haft större fokus på att säkerställa tillgång till produkt och vi har ökat våra lagernivåer för att minska vår sårbarhet. En bättre framförhållning från våra kunder underlättar denna planering och gör att vi tillsammans kan säkra leveranser etc. Under första halvåret 2022 har vi trots allt sett vissa förbättringar på detta område, efter att under 2021 har fått ändra en del inköpsrutiner med ökad arbetsbelastning som följd, har vi i år med viss möda kunnat gå tillbaka till gamla rutiner inom vissa områden.

Trots dessa utmaningar står ACM stadigt. Efterfrågan är fortsatt god och nya distributionsavtal, som vi informerade om i slutet av 2021, ger nya affärer med bra volymer. Som en följd av vår stabila finansiella utveckling de senaste åren har vi nu under våren tilldelats AAA-rating av Bisnode för vår kreditvärdighet. Detta är en milstolpe i företagets historia som vi är väldigt stolta över.

 

 

 

 

Vi vill tacka alla våra kunder och partners för ett mycket bra samarbete i dessa utmanande tider, vi hoppas att vi gemensamt kan hantera det andra halvåret 2022 lika framgångsrikt som det första!

Vi passar på att önska alla en trevlig och avkopplande sommar!

Emil Engvall/VD

Alla nyheter
Du är:
>
>
Ett första halvår 2022 med exceptionella utmaningar
Dela sidan: