Ett bra resultat 2015 följs upp med en ökad omsättning 2016 - Acm Group
2017-01-21

Ett bra resultat 2015 följs upp med en ökad omsättning 2016

Under 2016 omsatte vi på ACM 85,3 mkr vilket är en ökning med 15,6% jämfört med 2015. Den ökade försäljningen är bl.a. kopplat till företagets etablering i Frankrike och Belgien.

En annan starkt bidragande faktor är den positiva utveck-lingen för affärerna till svensk pappersindustri under 2016. Under 2013 och 2014 hade företagets avdelning som vänder sig till pappersindustrin ett par vikande år.  Därefter har utveckling vänt och 2016 blev det bästa året för avd. Papper på flera år.

Alla nyheter
Du är:
>
>
Ett bra resultat 2015 följs upp med en ökad omsättning 2016
Dela sidan: