Ett annorlunda halvår - Acm Group
2020-06-29

Ett annorlunda halvår

Det första halvåret 2020 är knappast något vi kommer att glömma i första taget. Ingen av oss hade nog kunnat föreställa oss den här utvecklingen i början av året när vi först hörde talas om det nya Coronaviruset från Kina. Det har påverkat alla delar av vårt samhälle och det kommer att fortsätta göra det i någon form ett bra tag till. Hur samhället kommer att se ut när vi har kommit igenom denna kris är nog ingen som kan säga ännu, mer än att det inte kommer att vara precis som förut.

Inte heller ACM har varit opåverkat av utvecklingen. I vårt dagliga arbete har vi påverkats av restriktioner kring resande och besök hos kunder och leverantörer. Mässor har ställts in och webbmöten har blivit en mycket mer vanlig kommunikationsform än tidigare. Vissa av våra kundsegment har påverkats betydligt och där har vi sett nedgång i leveranser under hela andra kvartalet, andra segment har varit mindre påverkade och efterfrågan därifrån har sett ut ungefär som vanligt. Vissa affärsutvecklingsprojekt har satts på paus eller går på sparlåga, vilket har gjort att vi inte har kommit så långt i vår etablering av nya produkter som vi hade önskat. Vi har lyckligtvis varit förskonade från leveransproblem kopplat till denna kris, för vilket vi riktar ett stort tack till alla våra leverantörer och transportpartners.

I första kvartalet, innan krisen slog till, hade vi en bra utveckling med omsättning över budget. Effekten av krisen började märkas i april och april och maj ser ut att bli de månader som påverkas mest med en omsättning ca 25 % under budget. I juni ser vi en begynnande återhämtning och leveranserna till de kunder där effekten var störst ökar igen. Vi räknar med att det kommer att ta ett antal månader till innan marknaden har återhämtat sig till något form av normalläge och det finns många osäkra faktorer på vägen dit. Mot denna bakgrund tar sig ACM ur detta halvår i en helt ok situation. Vi är försiktigt optimistiska gällande utvecklingen för resten av året och vi hoppas att vi kan öka frekvensen i vår aktivitet på marknaden när resor och möten förhoppningsvis blir lättare att genomföra igen.

Med detta vill jag passa på att önska alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners en trevlig sommar!

Emil Engvall/VD

Alla nyheter
Du är:
>
>
Ett annorlunda halvår
Dela sidan: