Effektiv filtrering - Acm Group
2020-11-17

Effektiv filtrering

ACM har ett långt och framgångsrikt samarbete med vår leverantör av mekaniskt självrensande filter Delta Filter GmbH. Vi har flertalet filter installerade hos de flesta av våra stora kunder inom färgtillverkningsindustrin och vi ser en ökad efterfrågan på den här typen av filter både i detta kundsegment men även till många andra applikationer. Med lång och gedigen kunskap när det gäller filtrering och råvaror blir vi ofta involverade tidigt i våra kunders projekt.

Det senaste projektet vi medverkade i är hos DAW Nordic AB, som är sedan många år tillbaka en nära kund och samarbetspartner till ACM för råvaror i form av mineraler och kemikalier men även för våra mekaniska självrensande filter. DAW är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 30 länder och i Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg.

Vi på ACM har alltid som mål att erbjuda våra kunder en hög teknisk kunskap och produktkvalitet och tillsammans med en kund som DAW som står för just kvalitet, innovation och design blir samarbetet både spännande och utvecklande.

När DAW påbörjade projektet med en ny tapplinje började man även fundera på hur man på bästa och mest effektiva sätt kan filtrera, minska spill och ha snabba omställningstider vid olika batcher.

Med krav på hög kvalitet, enkel hantering samt att man ville minimera risken att filtren sätter igen var valet att använda mekaniska själv-rensande filter självklart.

ACM har sedan en lång tid tillbaka ett flertal av våra mekaniska själv-rensande filter ifrån Delta Filter installerade hos DAW med mycket gott resultat, vilket låg till grund för deras beslut att använda våra filter igen.

En stor utmaning i projektet var att minimera omställningstiderna när man byter batch. Tidigare har filter och pump behövts rengöras beroende på vilken produkt som körts och ska köras genom tappmaskinen.

Tidigt i projektet hade vi tillsammans med Delta Filter en diskussion med DAW’s produktionschef Thomas Ericsson om mobila lösningar för filtret och det här är även något Delta Filter genomfört tidigare hos liknande kunder.

För att klara de snabba omställningstiderna konstruerade man två mobila filterplattformar där varje plattform utrustades med ett Delta Filter samt en vingrotorpump som snabbt kan kopplas till mellan lagringstank och tappmaskin. När man är klar med en batch byter man snabbt filterplattform och rullar den använda filterplattformen till rengöringsstationen där den tvättas och förbereds för att användas igen.

Med ett kontinuerligt underhåll och rengöring av sina filter har DAW lyckats hålla en väldigt hög tillgänglighet på sina Delta Filter.

Thomas Ericsson ser ett stort värde i att använda fler mekaniska självrensande filter i deras produktion och siktar på att gå ifrån de traditionella påsfilterhusen helt. Den höga tillgängligheten, det enkla handhavandet och möjligheten att minimera bortfallet av produkt ger inte bara en klar ekonomisk fördel utan även positiv inverkan på miljön.

Vi tackar DAW för förtroendet och önskar dom all lycka med den nya tapplinjen samtidigt som vi hoppas få vara med och bidra med vårt kunnande och våra produkter vid framtida spännande projekt.

Kontakta oss gärna om ni har frågor angående våra mekaniska självrensande filter eller andra filtreringsfrågor!

Alla nyheter
Du är:
>
>
Effektiv filtrering
Dela sidan: