Dataskyddsförordningen GDPR - Acm Group
2018-05-18

Dataskyddsförordningen GDPR

Som ni kanske vet träder den nya Dataskydds-förordningen (GDPR) i kraft från 25 maj, vilket framför allt kommer att ställa nya krav på hur vi hanterar personuppgifter. På ACM implementerar vi nya funktioner i vårt CRM-system som skall underlätta denna hantering.

Funktionerna innebär att vi på ett enkelt sätta kan visa för en kontaktperson vilka uppgifter som vi har sparat om personen ifråga och kan korrigera information om det begärs. Vi gör även en genomgång av vår databas för att säkerställa att vi inte har någon information sparad som inte är relevant för våra affärer och vår verksamhet.

Alla nyheter
Du är:
>
>
Dataskyddsförordningen GDPR
Dela sidan: