Bra utveckling under ett utmanande första halvår 2021! - Acm Group
2021-06-30

Bra utveckling under ett utmanande första halvår 2021!

Vi har nu nått halvårsskiftet 2021 och det har hittills varit ett år med stor aktivitet på marknaden. Jag tror att ni alla har upplevt en stor volatilitet när det gäller tillgång och kostnader för både råvaror och transporter. För oss på ACM har det varit en stor utmaning när tillgång, leveranstider, transportförseningar och även Brexit har tvingat oss till nya arbetssätt och rutiner. Vi siktar på att en del av dessa kommer att vara tillfälliga och möjliggöra en återgång till gamla rutiner i början av 2022, men en sådan faktor som t.ex. Brexit kommer ju att påverka vår hantering av vissa transporter för all framtid.

Under denna period med mycket störningar har samtidigt svensk industri gått för högtryck och vi ser ingen avmattning inom våra kundsegment den närmaste tiden. Detta har gjort att vår omsättning har utvecklats positivt och vi har haft en intensiv period med många förfrågningar och nya intressanta projekt som har initierats under våren. Vi tror på en fortsatt stark utveckling under hösten och det kommer att bli spännande att se resultaten av de pågående projekten. När det gäller leveranssituationen förväntar vi oss fortsatta utmaningar under hösten, men tilltron till våra samarbetspartners och våra mycket dedikerade kundservicemedarbetare Eva och Monica gör att jag är säker på att vi kommer att hantera även hösten på ett mycket bra sätt.

Vi på ACM önskar er alla en trevlig sommar med välförtjänt avkoppling!

Emil Engvall/VD

Alla nyheter
Du är:
>
>
Bra utveckling under ett utmanande första halvår 2021!
Dela sidan: