ACM får utmärkelse för hållbarhetsarbete - Acm Group
2020-09-15

ACM får utmärkelse för hållbarhetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av vårt arbete inom CSR – Corporate Social Responsibility inom några fokusområden; miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbar upphandling. Under ett antal år har vårt hållbarhetsarbete utvärderats kontinuerligt i Ecovadis plattform. De senaste åren har vi lagt betydande resurser på att utveckla och förbättra våra policies, informera och utbilda personalen, utvärdera våra leverantörer och transportörer. Detta för att vi ser vårt ansvar att driva dessa frågeställningar både internt och externt och att det skapar förutsättningar för att säkerställa att ACM förblir en relevant samarbetspartner på våra marknader.

I den senaste Ecovadis-utvärderingen, i augusti-2020, blev vi tilldelade silvermedalj som innebär att vi är bland de 25 % av de utvärderade företagen som uppnår bäst resultat.

Alla nyheter
Du är:
>
>
ACM får utmärkelse för hållbarhetsarbete
Dela sidan: