ACM tilldelade Ecovadis Guldmedalj! - Acm Group
2021-12-14

ACM tilldelade Ecovadis Guldmedalj!

Vi har för 2021 tilldelats Ecovadis guldmedalj för vårt hållbarhetsarbete. Utmärkelsen innebär att vi tillhör de 7 % av alla utvärderade företag som har erhållit högst betyg för sitt hållbarhetsarbete. Ecovadis ranking bygger på internationella standarder för     CSR – Corporate Social Responsibility inom miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbara inköpsprocesser. Efter förra årets silvermedalj har vi arbetat vidare med att ytterligare utveckla vårt hållbarhetsarbete och är väldigt stolta över att ha uppnått guldranking. Det är ett bevis på att vårt fokuserade arbete de senaste åren har gett resultat och att våra partners kan lita på ACM’s fokus på dessa frågor. 

 

 

 

         

 

 

 

Alla nyheter
Du är:
>
>
ACM tilldelade Ecovadis Guldmedalj!
Dela sidan: