ACM och Feralco Nordic utvecklar vidare - Acm Group
2022-08-25

ACM och Feralco Nordic utvecklar vidare

I augusti 2019 skrev vi om det då tre år långa samarbete vi haft med Feralco Nordic. Båda företagen var då mycket nöjda med den utveckling som samarbetet lett till i form av ökat värde till våra kunder inom pappersindustrin. En stor fördel för båda företagen är att man nu både breddar och fördjupar produktportföljen för fällning, flockning och laddning till de vattenburna processerna inom pappersindustrin.

Under första tiden var det mycket arbete i laboratorier med efterföljande stora och mindre provkörningar vid både rå- och avloppsreningar. Resultaten har uppskattats av våra kunder som idag nyttjar de koncept som vi gemensamt tagit fram. Flera av de applikationer som idag rullar, hjälper våra kunder att hålla nere och kapa utsläppstoppar av framför allt COD och fosfor.

Roland Boom – ACM

Idag 2022, har samarbetet utvecklats ytterligare och teamen i de båda företagen har nu blivit väl förtrogna med varandras kompetenser vilket gör våra insatser effektiva och träffsäkra. Roland Boom kommenterar sammarbetet; -Det känns som vi fått mer resurser i och med samarbetet där vår gemensamma kompetens ökar värdet och tryggheten för kunderna. Roland fortsätter; -Våra kollegor på Feralco har också samma synsätt som oss med att alltid finnas till hands och hjälpa till när behov uppstår, något våra kunder uppskattar.

Vi har i skrivande stund tre lite större vattenreningar som använder våra koncept. Två kunder gör det när de är i behov att kapa tillfälliga toppar på sina utsläppsvärden, och den tredje kör konceptet kontinuerlig. Vi har också flera mindre och medelstora reningsverk som på samma sätt använder oss, likt de lite större reningsverken. Under 2021-22 har tre nya anläggningar startat med fällningskemikalier från Feralco och laddnings- och flockningskemikalier från ACM.

Under 2021-22 har också andra typer av applikationer kommit in i våra utvecklingstankar. Jan Larsson (ACM) säger; -Vi har alltid med oss Feralcos produkter i laboratoriet vid utvecklingsarbeten och problemlösningar. Feralco har på samma vis med sig ACMs produkter när de är på pappersbruken på egen hand.

I nuläget pågår flera projekt från vattenrening, slamhantering och processtyrning vid pappersmaskiner. Med ACMs erfarenhet av kemin vid pappers- och kartongmaskiner har även samarbete inletts inom detta område när det bedöms lämpligt. Det har också hänt att Feralco frågat ACM att komma in och titta på vissa speciella applikationer inom marknadsområdet övrig industri, när man funktionsmässigt kört fast med de vanliga verktyg Feralco förfogar över inom segmentet.

I vårt samarbete diskuterar vi problembilder och möjligheter där vårt gemensamma fokus och mål, alltid är att ge våra kunder ett reellt tillfört värde. Vi förhåller oss till varje enskild kund och applikation och utvärderar hur vi ska gå in i projekten.

När beslut tagits om hur saker ska genomföras, börjar det i regel med omfattande studier i laboratorier som oftast genererar flera kundbesök med flera dagars arbete per besök. De resultat vi får kan innebära att vi hittar flera möjligheter beroende på hur kundernas processer ser ut.

Det kan handla om förslag på strategier för processtyrning, använda 1-3 kemikaliekomponenter, olika doseringspunkter och mängder. Vi lämnar även förslag på ombyggnationer i kundernas processer om vi ser förbättringsmöjligheter i att göra det.

Johan Modén och Emil Engvall kommenterar

Johan Modén, VD Feralco Nordic

ACM och Feralco Nordic blickar nu framåt och de båda företagens VD Emil Engvall (ACM) och Johan Modén (Feralco Nordic) gör en gemensam sammanfattning av det nu sex år långa samarbetet.

Johan Modén; – Vi kan bara understryka att samarbetet med ACM breddat vår marknad, pekat ut fler applikationer och lösningar. Tillsammans har vi en mycket hög kompetens inom pappersindustrins samtliga vattenburna processer. Vi ser fram emot ett fortsatt utvecklat samarbete.

Emil Engvall, VD ACM

Emil Engvall, VD ACM

 

Emil Engvall fyller i; – Jag kan bara hålla med Johan om att vi tillsammans bildar en stark formation ut till marknaden genom vår gemensamma kompetens. Under de år vi har verkat tillsammans har vår personal utvecklat sina kunskaper i kemisk fällning vilket varit mycket positivt. Emil tillägger också att det gemensamt starka produktutbudet och kundservicen är värdehöjande faktorer när han blickar in i framtiden.

 

/Jan Larsson

Alla nyheter
Du är:
>
>
ACM och Feralco Nordic utvecklar vidare
Dela sidan: