ACM hanterar utmaningar på transportsidan - Acm Group
2022-12-13

ACM hanterar utmaningar på transportsidan

Vi på ACM AB har som grundidé och målsättning att vara en lokal leverantör till våra kunder där vi kan erbjuda stor flexibilitet och leveranssäkerhet på transporter. Med lager på två orter i Sverige har vi skapat ett tryggt distributions nätverk där vi kan erbjuda både snabba och kostnadseffektiva leveranser samtidigt som vi kan samleverera produkter från flera olika producenter.

Från år 2020 tills nu har vårt kunnande och logistik upplägg verkligen satts på prov då vi har stött på många olika problem och utmaningar som gjort det omöjligt att sköta transporterna på vanligt vis.

Ett exempel är att vi vanligtvis har ett antal båttransporter per år med en stor volym av kaolin ifrån England till vårt lager, men under hela 2021 var efterfrågan hos vår leverantör så hög att vi inte kunde lagerhålla samma volymer som tidigare. För att kunna fortsätta erbjuda snabba leveranstider till våra kunder fick vi gå över till trailer transporter i stället för sjöfrakt.

I England har problemen avlöst varandra under den här tiden. Pandemin påverkade produktionskapaciteten med sjuk personal, långa ledtider vid skiftbyten etc. Brexit har påverkar leveranserna på många sätt och det är en stor brist på chaufförer. Med dessa förutsättningar har det lagts mycket tid på planering, ändringar och pusslande för att få hem leveranser i tid till våra kunder.

Vad gäller de produkter vi tar hem från övriga Europa och Asien så har det även där varit stora utmaningar. Vi tar varje år ett antal containrar med sjöfrakt från både USA och Asien men förseningarna har varit enorma. Vi minns alla händelsen i Suez-kanalen som tyvärr påverkade betydligt mer än vi från början trodde.

För att försöka lösa dessa situationer har vi fått titta på alternativa frakt sätt, alternativa produkter eller tillsammans med våra leverantörer undersöka möjligheten att inom distributions nätverket hjälpas åt att tillhandahålla våra kunder med produkter i tid.

 

Vi blickar framåt

ACM strävar ständigt efter att vara er pålitliga leverantör av ett produktsortiment som hela tiden utvecklas av några av de ledande och mest innovationsdrivna tillverkarna inom respektive marknadssegment. Produkterna följer internationella standarder och regulatoriska krav och bidrar till en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö och en renare miljö för oss alla!

Under 2022 har situationen börjat att återgå till mer normala förhållanden vad gäller ledtider för produktion och transporter. Vi är även tillbaka med våra båttransporter från England till vårt lager.

Det vi tar med oss från den här perioden och som vi fortsätter med är den utökade dialogen mellan vår kundservice och våra kunder kring prognoser, förbrukning och kundens situation den kommande tiden.
Den nära dialogen till våra kunder var till stor hjälp under den jobbiga perioden, men den kommer även hjälpa oss på samma sätt framöver då transportsituationen i världen fortsätter att sätta oss på prov. Våra nära kundsamarbeten visar på det engagemang vi har för att kontinuerligt förbättra våra kunders processer och produkter!

Alla nyheter
Du är:
>
>
ACM hanterar utmaningar på transportsidan
Dela sidan: