ACM går in på ett nytt produktområde - Acm Group
2018-05-18

ACM går in på ett nytt produktområde

Sedan början av året har vi påbörjat ett samarbete med det österrikiska företaget API (Additives for Paper Industry). Vårt huvudfokus för detta samarbete är produkter och tekniska lösningar för mikrobiologisk slembekämpning i massa- och pappersprocesser.

APIs koncept bygger på MCA (MonoChlorAmine) teknologin och är baserat på ammoniumklorid och natriumhypoklorit. Konceptet är ett av fåtal på marknaden som bygger på oxidativ teknologi vilken ger en mycket effektiv slembekämpning.

Produkterna är i jämförelse med traditionella biocider enklare att hantera utifrån kraven kopplat till BfR, FDA, Svanen och Ecolabel etc.

Eftersom vi idag bygger våra affärer till pappers-industrin på en hög närvaro och nära samarbete med våra kunder ser vi att denna typ av produkter skulle passa bra in i vår affärsmodell.

Alla nyheter
Du är:
>
>
ACM går in på ett nytt produktområde
Dela sidan: