ACM anpassar sig till Pappersindustrin under Coronapandemin - Acm Group
2020-05-14

ACM anpassar sig till Pappersindustrin under Coronapandemin

I hela världen och inte minst här i Sverige, råder ett läge som definitivt kommer att skrivas in i historieböckerna. Coronapandemin Covid 19 har satt och kommer att sätta spår för en okänd lång tid framöver. Viruset har visat sig påverka människor på olika sätt, allt från lättare symptom till svåra livshotande tillstånd som inte sällan slutat med att allt för många inte orkat stå emot.

Situationen i sig har inte bara skapat lidande fysiskt och psykiskt, utan även påverkat vårt samhälle hur vi lever. Länder runt om i världen har hanterat läget efter egna kunskaper och bedömningar. Det har även vi i Sverige gjort, men med en annan strategi än många andra länder. Vem som har gjort och gör rätt, får vi se den dag det med säkerhet går att summera och fastställa.

Det nya läge vi nu upplever har lett till en stor osäkerhet inom affärsvärlden och inte minst inom industrin. Många företag fick tidigt en kraftig nedgång i efterfrågan vilket snabbt gjorde att de hamnade i svåra ekonomiska situationer med varsel och uppsägningar som följd. I skrivande stund är det framför allt turistindustrin med bland annat hotell, resebolag och restauranger som tagit mest stryk.

Med den överblick vi har just nu hos oss på ACM, så har även pappersindustrin drabbats. Hos våra kunder har vissa åtgärder vidtagits, vilka handlat om varsel om korttidspermitteringar och produktionsanpassningar. För tillfället producerar ändå ACM:s kunder någorlunda som vanligt. En del bruk har haft vissa produktionsanpassningar, och vissa andra har lagt om produktionen och kör alternativa produkter till det man vanligen tillverkar.

Hyllorna med toapapper gapade tidvis tomma i mars

De bruk som tillverkar toa- och hushållspapper har haft en märklig vår. Under mars uppstod plötsligt en kraftigt ökad efterfrågan på tissue-produkter med anledning av att folk började hamstra just dessa produkter. Det är ett intressant beteende som inte bara sågs hända i Sverige, utan var även ett faktum i många andra länder. Trycket efter mjukpapper verkar fortfarande vara högt vilket gör att de flesta producenter har mer än fulla orderböcker.

Alldeles innan coronaviruset nådde oss i Sverige i början av mars, hade vi på ACM fullt upp att göra med både pågående och planerade projekt. Av de bruk vi besöker på daglig basis, stängde nästan alla samtidigt för besök under vecka 11. En vanlig information var att entreprenörer, servicetekniker, säljare och andra typer av firmor/partners, ombads att vänta med sina besök tillsvidare, detta givetvis med ambitionen att skydda sin personal och minimera risken för smitta. Endast enstaka firmor med särskilda uppdrag har tillåtits fortsätta som tidigare.

Ny situation – Nytt sätt att arbeta

För oss som oftast är ute hos våra kunder innebar detta en helt ny situation. Merparten av kunder meddelade oss ungefär samma information, att vi enbart skulle komma om ett behov av hjälp skulle uppstå. Genast blev det en utveckling i nya sätt att arbeta. Många har snabbt lärt sig att använda tjänsterna från bland annat Skype och Microsoft Teams, vilket delvis gjort att projekt kunnat fortsätta då möten ändå kan hållas på distans via videotekniken.

I flera fall har vi fått dispens att genomföra nödvändiga insatser hos några kunder. Som en naturlig del innan våra besök har vi fått intyga att vi inte varit utomlands nyligen och att vi är friska utan några symptom. Föredömligt var SSG snabbt ute och erbjöd en kortare utbildning angående Corona om hur vi besökare ska förhålla oss till smittorisken. Utbildningen har nu av flera bruk blivit ett rimligt krav för att komma in på anläggningarna, vilket vi tycker är bra. Coronautbildningen kopplas till våra SSG-passerkort på samma sätt som med övriga säkerhetsutbildningar, en rutin som gör det tydligt och enkelt för båda parter.

Det har blivit många laborationer under maj

Det har ändå blivit mer sittande på kontoret än vanligt, vilket naturligtvis gjort det möjligt att röja i gamla ”surdegar”, men tiden har också nyttjats till att planera, diskutera och utveckla idéer för framtida projekt med både partners och kunder. När vi nu är inne i andra halvan av maj, öppnar allt fler bruk upp för oss att fortsätta där vi slutade innan krisen kom, eller för att låta oss hjälpa till och lösa ”nya” problem som uppstått.
Som tidigare nämndes har vissa kunder under krisen lagt om sin produktion till alternativa produkter. Det har genererat behov av våra tjänster på plats. En naturlig del när en pappersmaskin ska ställa om till en annan typ av produktion är att receptet ändras. Det har varit ändringar av både %-satsen av vilka pappersmassor som används, till att byta massasorter helt. Mäldkemin ändras också när vissa kemikalier tas bort, eller andra tillkommer.

Åtgärder av dessa slag förändrar ju inte oväntat de förhållanden man annars är van vid, både vid pappersmaskiner och efterkommande processer. Under maj månad har vi jobbat en hel del med nya förhållanden som till exempel förändringar av katjonbehov, vilket i sig påverkar retentionen vid PM men även vid vattenrening och slamavvattning. I ett par fall har Fixeringsmedel nyintroducerats och i andra fall helt tagits bort, just för att nya förhållanden uppstått. I ett fall var byte av polymeren nödvändig, där behovet av en annan laddad produkt uppstått.

Det har i några fall varit tufft och utmanande, men tillsammans med våra kunder har ett redan kreativt samarbete utvecklats ytterligare under denna tid. Vi har fått mer erfarenheter och lärt oss nya saker tillsammans, vilket varit mycket positivt och som sannolikt blir ett värde för båda parter i framtiden.

– Vår ambition är alltid att tillföra värde till de produkter vi levererar i form av kunskap och tillgänglighet. Det handlar om allt från utveckling, problemlösning, service och inte minst en pålitlig logistik, säger Roland Boom och Jan Larsson som tillsammans är ansvariga för ACMs utbud till Pappersindustrin.

Vi blickar nu framåt och ser till så att vi bemästrar de svårigheter vi står inför. Coronaviruset kommer att finnas runt om oss en tid framöver och vi måste därför utveckla vårt sätt att hantera det. Med ovan nämnda åtgärder och anpassningar till krisen, tillsammans med andra nya sätt att arbeta och förhålla oss, kommer vi att lyckas.

 

 

 

Alla nyheter
Du är:
>
>
ACM anpassar sig till Pappersindustrin under Coronapandemin
Dela sidan: