Logistik & Lager - Acm Group

Placeringen av våra lager gör att vi kan erbjuda både snabba och kostnadseffektiva leveranser samtidigt som vi kan samleverera produkter från flera olika producenter.

Vi utnyttjar både bil, båt och järnväg för våra transporter, vilket ger oss möjlighet att möta kundernas krav på flexibilitet samtidigt som vi kan hålla transportkostnaderna nere.

Även om det bara är en del av transporterna som utgör farligt gods, så har vår organisation de certifieringar som krävs för att hantera den typen av gods.

En mycket viktig funktion för ett smidigt och välfungerande godsflöde är vår Supply Chain, som är gemensam för våra tre affärsområden. Där arbetar Monica Jällbrink och Eva Windrot som båda har många års erfarenhet av den här typen av processer och stor lyhördhet för behoven inom branscherna de servar. De har stor kunskap om våra kunders verksamheter och jobbar i nära samarbete med dem för att erbjuda bästa service.

Du är:
>
Logistik & Lager
Dela sidan: