Katalysatorer - Acm Group

Katalysatorer

Katalysatorerna i Molecular Products sortiment används för att oxidera oönskade och skadliga ämnen i andningsbara gaser. I många fall handlar det om metallbaserade katalysatorer där valet av metall anpassas efter vilka ämnen som skall oxideras och det omgivande förutsättningarna. Vissa katalysatorer är baserade på flera olika metaller.

De kan bl.a. användas för att avlägsna kolmonoxid, vätgas och flyktiga kolväten.

Produkterna säljs under varunamnen Sofnocat, Moleculite och Ionex.

Du är:
>
Katalysatorer
Dela sidan: