Kaolin - Acm Group

Kaolin

Mineralogi

Kaolin är ett hydrerat kristallint aluminiumsilikat mineral (kaolinit)
som
bildats över många miljoner år genom hydrotermisk nedbrytning av granit. Hydrerad kaolin karakteriseras av dess fina partikel storlek, plattliknande eller lamellära partikelform och inerta kemiska egenskaper.

Kaolin är namngivet efter den kulle i Kina (Kao-Ling) där det först bröts, i många år innan det upptäcktes i Europa (Cornwall, England) 1745 av William Cookworthy som letade efter en mineralkälla för att tillverka vitt porslin.

 

Partikelform: Platt, typisk aspect ratio 20:1
Specifik vikt: 2,6
Brytningsindex: 1,56
MOH hårdhet: 2,5
Fukthalt (max %): 1,5
pH: 5-7.5

 

Applikationer

Kaolin används i keramik, papper, färg, plast, gummi, fogmassor, lim och kosmetik.

I en färgformulering fungerar finpartikulär kaolin som Supreme™ som en funktionell ersättare av TiO2, det minskar kostnaden för formuleringen och förbättrar reologin. Grövre kaolin, som Polwhite™ B & Polwhite™ E, möjliggör inte lika mycket ersättning av TiO2 men förbättrar filmegenskaperna för primers och basskikt. Polsperse™ 10 möjliggör för färgtillverkare en ersättning av TiO2 i lösningsmedelsbaserade högglansiga färger som processas genom att använda höghastighetsdissolvrar snarare än pärlkvarnar som normal sätt används för denna typ av färger – det reducerar processtiden och ökar effektiviteten.

Gummiformuleringar förbättras av finpartikulär kaolin, Supreme™ och Speswhite™, genom att det ger halvförstärkande egenskaper och bra barriäregenskaper, speciellt i slangar för automotive. Grövre kaolin, Polwhite™ E, kan användas i golvcompounds för att öka nötningsbeständighet och minska kostnaden för compoundet.

Kaolin används i lim och fogmassor kaolin för att modifiera de reologiska egenskaperna.

 

Kalcinerad kaolin

Mineralogi

Kalcinerad kaolin är ett dehydrerat aluminiumsilikat tillverkat genom upphettning av ultrafin naturlig kaolin till höga temperaturer i en ugn. Kalcineringsprocessen ökar vitheten och hårdheten, förbättrar de elektriska egenskaperna, och förändrar storlek och form på kaolinpartiklarna.

Mineralogi: Metakaolin eller amorf aluminiumsilikat
Partikelform: Oregelbunden, med hålrum i ytan.
Specifik vikt: 2,6
Brytningsindex: 1,56
MOH hårdhet: 4-5
Moisture (max %): 0,5
pH: 6-8

Produktion

Kalcinering görs i två steg.

Vid 700°C är dehydroxyleringen av kaolinet komplett och ger en metakaolin med låg kristallinitet. Produkter som tillverkas vid denna temperatur är bl.a. PoleStar™ 450, som kan förbättra de dielektriska egenskaperna hos isolering för PVC-kablar och MetaStar™ som är ett pozzolanic additiv för betong.

Vid 980°C bildas en amorf defect spinel som transformeras, med mullit som återkristalliseras till ett amorft glasmaterial vid termperaturer över 1100°C. Produkter som tillverkas i detta temperaturspann ger mycket bra egenskaper i gummi compounds, särskilt när de ytbehandlas med silan, vilket förbättrar de mekaniska egenskaperna och kemiska resistensen. Silanbehandling förbättrar styvhet, seghet och dimensionsstabilitet i polyamidgjutningar.

Marknad för kalcinerad kaolin

När de används i film compounds förbättrar Imerys kalcinerade kaolin de termiska egenskaperna hos jordbruksfilm, vilket möjliggör minskning av uppvärmningskostnader, minskar tiden från sådd till skörd och ökar längden på växtsäsongen. I film som kräver antiblock additiv, ger kalcinerad kaolin, i form av InfilmTM 200 en idealisk och kostnadseffektiv balans mellan antiblock, dis- och klarhetseffekt.

I plast används kalcinerad kaolin i PVC-kablar för att förbättra den elektriska prestandan och i dess ytbehandlade form som Polarite 102A, som en funktionell filler i tekniska termoplaster.

PoleStar™ 200P är en mycket effektiv opacitetsskapande extender i färg, som delvis ersätter TiO2, som minskar totalkostnaden för färgformuleringar men som bibehåller färgfilmens kvalitet.

Du är:
>
Kaolin
Dela sidan: