Impregnerat aktivt kol - Acm Group

Impregnerat aktivt kol

Impregnerat aktivt kol används för att avlägsna skadliga ämnen i gaser. Det kan gälla syror, ammoniak, aminer och även oorganiska gaser.

Genom aktivering skapas en porstruktur i kolet. Impregnering modifierar det aktiva kolet med en distribuerad yta av kemikalier och metallpartiklar på de interna porytorna. Detta ökar kolets adsorptionskapacitet genom en synergi mellan kemikalierna och kolet. Det skapar ett kostnadseffektivt sätt att avlägsna föroreningar från gasströmmar som annars inte skulle vara möjligt.

Valet av kemikalier för impregnering styr vilka föroreningar som den specifika produkten kan adsorbera. Ett brett sortiment av impregnerat kol, med olika impregnering, gör det möjligt att utnyttja denna teknik för en mängd olika föroreningar.

Varunamnen för våra impregnerade kol är Chemsorb.

Du är:
>
Impregnerat aktivt kol
Dela sidan: