Hyr- och testfilter - Acm Group

Hyr- och testfilter

Vi önskemål från kund erbjuder vi våra filtertyper DELTA-STRAIN i olika utföranden för test och uthyrning för begränsade applikationer.

  • Testfilter och filter för uthyrning för flytande, viskos och superviskos media
  • Antagande av testfiltret möjligt
  • Ett alternativ för tillfälliga applikationer
  • Ekonomisk lösning för korta kapacitetstoppar och säsongsmedier
  • Valfria korgfilter, påsfilter och patronfilter för test och hyra
  • Tillsammans med dig vill vi välja passande enhet för din speciella applikation.

Test Filter

Du är:
>
Hyr- och testfilter
Dela sidan: