Hartsbekämpning - Acm Group

Hartsbekämpning

Agglomerering av hartser orsakar både kvalitetsproblem, hål, fläckar, och körbarhetsproblem. Hartsbekämpning är sedan länge ett aktuellt ämne vid pappers- och kartongmaskiner. Generellt sett är en bra retention något man bör eftersträva för att undvika problem med hartser. ACM har lång erfarenhet av att skapa bra retention tillsammans med effektiv hartsbekämpning. Vi levererar olika typer av produkter för att minimera de problem som agglomererad harts kan medföra. Valet av produkt eller produktsystem, görs efter analys och laboration vid den aktuella applikationen.

 

Bentoniter

Handelsnamn: BentStar®

BentStar® är en mikropartikel som oftast används i två- och trekomponents retentionssystem tillsammans med polymer och fixeringsmedel. Produkten är i pulverform och är en särskilt behandlad lera (vulkanaska).

ACM levererar även bentonit som enkomponent för hartsbekämpning. Doseringsmängden brukar hamna mellan 2 – 5 kg/t pappersmassa.

Produkten levereras i bulkbil eller i storsäck om 1000 kg, med eller utan tömningsventil. Bentoniten slurras upp i en blandningsstation till en koncentration på mellan 2-5% beroende på stationens kapacitet.

 

Fördelar:

 • Förbättrar pappersmaskinens körbarhet genom att maskinen hålls mer ren från kladd och harts
 • Förbättrar avvattningen vilket ger energibesparingar pressning och torkning
 • Ger utmärkt retention av fines och fyllmedel
 • Ger stabilare förhållande i ”våtändan” och förbättrade arkegenskaper
 • Minskar BOD/COD
 • Fungerar över ett brett pH-intervall

 

Fixeringsmedel

Handelsnamn: FixStar®, RaiFIX®

FixStar® finns i olika grader av laddning och molekylvikt, normalt som polyDADMAC eller polyamin. I jämförelse med polyakrylamid är de betydligt högre laddade med mycket lägre molekylvikt. Mest vanligt är att produkterna används för fixering och/eller för styrning av katjonbehovet. Produkterna används tillsammans med polymer och/eller med bentonit vid både pappersmaskiner och vattenreningar, för högre retention, hartsbekämpning och renare vatten.

RaiFIX® stärkelsebaserad produkt som inte påverkar laddningen lika mycket som ovan nämnda FixStar® gör. Lämplig att använda vid applikationer där katjonbehovet är lågt och nära noll.

FixStar® och RaiFIX® är flytande produkter som levereras i tankbil eller i IBC om 1000 liter. Produkten kan doseras enkelt med en pump, vanligast är excenterskruv- eller membranpump.

Fördelar

 • FixStar® neutraliserar anjonisk laddning i processvatten och pappersmassor
 • Förbättrar pappersmaskinens körbarhet genom att maskinen hålls mer ren från kladd och harts
 • Fixerar fasta kolloidala partiklar i processvattnet och pappersmassor
 • Fungerar över ett brett pH-intervall
 • Enkel att dosera
Du är:
>
Hartsbekämpning
Dela sidan: