Fotoinitiatorer - Acm Group

Fotoinitiatorer

Fotoinitiatorer är molekyler som skapar reaktiva ämnen när de utsätts för synlig eller ultraviolett strålning. Dessa reaktiva ämnen kan vara radikaler, anjoner eller katjoner.

Fotoinitiatorer används då i färg- och lackformuleringar som härdas m.h.a. en ljuskälla.

Fotoinitiatorn absorberar ljusenergi och konverterar den energin till att initiera den polymerisation som gör att färg- eller lackskiktet härdar. M.h.a. en fotoinitiator omvandlas en flytande färgformulering till ett hårt färg- eller lackskikt på några få sekunder.  Valet av fotoinitiator styrs bl.a. av våglängd på ljus som den skall absorbera, nyans på färgsskiftet och typ av bindemedel.

Det finns två huvudgrupper av fotoinitiatorer, fria radikaler eller katjoniska där fria radikaler är de vanligaste. En fotoinitiator-molekyl klyvs då i två fria radikaler. Dessa fria radikaler skapar sedan en kedjereaktion av fria radikaler som ger en polymerisation.

Exempel på UV-härdande formuleringar som använder fotoinitiatorer är tryckfärger, trälacker och andra lacker, pigmenterade system av olika tjocklek.

Varunamnet för våra fotoinitiatorer är Chivacure®.

 

 

 

 

Chivacure® TPO

Du är:
>
Fotoinitiatorer
Dela sidan: