Färg - Acm Group

Färg

Vårt sortiment av färger till pappersindustrin består av anjoniska direktfärger och basiska färger.

Varunamn direktfärger: Trupocor
Anjoniska direktfärger till papper innehåller sulfon- eller karboxylgrupper som aktiverar den vattenlösliga färgen. I lösning dissocierar de till en färganjon och en färglös katjon. Färgmolekylen har en linjär, plan struktur, som gör det möjligt för färgen att fästa till cellulosamolekylen i fibern via intermolekylär bindning. Den har bra affinitet till limmat och olimmat papper och till blekt, oblekt och mekanisk massa. I de flesta fall rekommenderas ett färgfixeringsmedel.

Direktfärger ger begränsad färgning och avloppsvattnen och god beständighet mot vatten, ånga och ljus.

Varunamn basiska färger: Trupobase
I basiska färger, delen av molekylen som ger dess färg (kromofor) är en katjon. Pappersinfärgning uppnås genom jonbindning mellan katjoner och negativt laddade säten på fibern. Som ett resultat är basiska färger mer effektiva i lignininnehållande mäld av bl.a. mekanisk massa.

Basiska färger erbjuder ett antal önskvärda egenskaper:

  • Det är kostnadseffektiva färgämnen som ger klara färger.
  • De erbjuder tillräcklig ljusbeständighet och bra vattenbeständighet.
  • De representerar en stor grupp av färger som sträcker sig från rött till gult och blått.
Du är:
>
Färg
Dela sidan: