Dispergeringsmedel - Acm Group

Dispergeringsmedel

En dispersion är en blandning av ämnen som inte är lösliga i varandra, utan föreligger i två eller flera faser. Den dispersa fasen finns som fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i den kontinuerliga fasen, dispersions mediet.
Dispergeringsmedel är ytaktiva ämnen som underlättar finfördelningen i en dispersion, de bidrar till att öka dispersionsgraden.

Vårt sortiment av dispergeringsmedel, DispStar®, utgörs av saltlösningar av akrylpolymerer i vatten.

DispStar® 100 L är en lösning av natriumsalt av en akrylpolymer.

DispStar® 106 L är en lösning av ammoniumsalt av en akrylpolymer.

DispStar® 108 L är en lösning av ammoniumsalt av en akryl copolymer. 

Applikationer

Våra dispergeringsmedel används med fördel i bestrykningssmetar. De används effektivt för dispergering av oorganiska pigment, för att öka torrhalten eller sänka viskositeten på dispersioner. Produkterna ger förbättrad lagringsstabilitet av pigmentdispersioner och bestrykningsformuleringar.
DispStar® kan användas för dispergering av en rad olika oorganiska pigment/mineral: kalciumkarbonat, kaolin, talk, titandioxid etc.

Du är:
>
Dispergeringsmedel
Dela sidan: