Dispergeringsmedel - Acm Group

Dispergeringsmedel

En dispersion är en blandning av ämnen som inte är lösliga i varandra, utan föreligger i två eller flera faser. Den dispersa fasen finns som fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i den kontinuerliga fasen, dispersions mediet.

Dispergeringsmedel är ytaktiva ämnen som underlättar finfördelningen i en dispersion, de bidrar till att öka dispersionsgraden.

Vårt sortiment av dispergeringsmedel, DispStar®, utgörs av saltlösningar av akrylpolymerer i vatten.

DispStar® 100 L är en lösning av natriumsalt av en akrylpolymer.

DispStar® 106 L är en lösning av ammoniumsalt av en akrylpolymer.

DispStar® 108 L är en lösning av ammoniumsalt av en akryl copolymer. 

Applikationer

Våra dispergeringsmedel används med fördel i många olika vattenbaserade färger och limer. De används effektivt för dispergering av oorganiska pigment, för att öka torrhalten eller sänka viskositeten på dispersioner. Produkterna ger förbättrad lagringsstabilitet av pigmentdispersioner och färgformuleringar.
DispStar® kan användas för dispergering av en rad olika oorganiska pigment/mineral: kalciumkarbonat, kaolin, ferrit, magnesiumhydroxid, mica, talk, titandioxid, zinkoxid etc.

Du är:
>
Dispergeringsmedel
Dela sidan: