Bulkhöjande medel - Acm Group

Bulkhöjande medel

ACM tillhandahåller produktgruppen PrimeBOND® till den svenska pappersindustrin. PrimeBOND är stärkelsebaserade produkter, multifunktionella katjoniska polymerer, speciellt framtagna för att minska damning, förbättra tryckbarhet och utskriftskvalitet. PrimeBOND är också suveräna produkter för ASA emulgering. Erfarenheter finns också från provkörningar att pappers- och kartongark fått en högre bulk när dessa produkter doserats. Läs gärna artikeln om högre bulk under ACM Nyheter.

För att säkerställa att rätt produkter och doseringsnivåer tillämpas, provas ett flertal produkter ut i laboratoriet före provkörning. Det görs vid upprepade tillfällen för att täcka de varierande förhållanden som ofta är i tillverkningsprocessen.

 

Stärkelsebaserade polymerer

Handelsnamn: PrimeBOND

Det är flytande produkter och levereras i tankbil alternativt i IBC.

Fördelar:

  • Höjer pappers- /kartongarkets bulk
  • Färre banbrott
  • Ökar maskinhastigheten
  • Ökat fyllmedelsinnehåll
  • Ökad retention och avvattning
  • Påverkar katjonbehovet marginellt
Du är:
>
Bulkhöjande medel
Dela sidan: