Återvunna plastcompounds - Acm Group

Återvunna plastcompounds

EU-direktiv, och så klart även våra ambitioner att skapa ett hållbart samhälle, kräver att återvinningsgraden för plastmaterial ökar. Antalet olika plaster i vårt samhälle gör detta till en stor utmaning ur ett sorteringsperspektiv. En annan utmaning i ambitionerna att öka återvinningsgraden är att kvaliteten på plast som återvunnits från konsumentledet skall vara tillräckligt bra för att ersätta prima plastmaterial i ett antal applikationer där stora volymer används.

Detta kräver effektiv insamling och sortering men framför allt teknikutveckling som möjliggör återvunnen plast av hög och stabil kvalitet. Bright Green Plastics teknologi BrightFusionTM  är ett koncept där ett mineral fungerar som en bärare av en kompatibilisator. Denna kompatibilisator gör att en mix av PE och PP kan används i ett compound, detta underlättar sortering och gör det möjligt att dra nytta av egenskaperna hos både dessa polyolefiner när man skräddarsyr material för olika krävande applikationer.

Vårt sortiment av återvunna plastcompounds är alla baserade på material från konsumentledet. Produkter baserade på BrightFusionTM  marknadsförs för formsprutning, extrudering och träplastkompositmaterial. Även sorterade kvaliteteter av PE och PP finns till en rad olika applikationer med krav på stabila produktspecifikationer.

Du är:
>
Återvunna plastcompounds
Dela sidan: