Antioxidanter - Acm Group

Antioxidanter

Antioxidanter är kemiska föreningar som förhindrar oxidation. Oxidativa processer uppkommer vid upphettning eller exponering för UV-ljus och bryter ned plaster och gummi. Denna oxidation kan motverkas genom att tillsätta antioxidanter till sådana material som förväntas utsättas för värme eller UV-ljus.

Oxidationen skapar en kedjereaktion av fria radikaler och hydroperoxidintermediärer. Antioxidanter hindrar dessa reaktioner genom att reagera med dessa reaktiva ämnen och bryta ned dem.

Varunamnen för våra antioxidanter är Revonox® och Deox®.

 

 

Revonox® 420

 

Du är:
>
Antioxidanter
Dela sidan: