Andningskalk - Acm Group

Andningskalk

Andningskalk utgörs av natronkalk som är en blandning av NaOH och Ca(OH)2. Det tillverkas genom släckning av bränd kalk med en lösning av NaOH under kraftig upphettning. Natronkalk används som absorbent av koldioxid i flera olika applikationer där koldioxid i utandningsluften behöver tas om hand.
Det gäller i ubåtar, vid dykning, i gruvor och i respiratorer.

Absorptionen av koldioxid i gasströmmen (oftast luft) sker i en baskatalyserad exoterm reation i två steg enligt nedan.

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2 NaOH + CaCO3

Våra kalk för koldioxidabsorption säljs under varunamnen
Sofnolime och Sodasorb.

Du är:
>
Andningskalk
Dela sidan: