Plast - Acm Group

Enligt ett nytt EU-direktiv måste andelen plast som återvinns öka. Men för att återvunnen plast ska kunna användas i många fler applikationer än den gör idag måste nya teknologier utvecklas.

Här utgör vår mineral- och kompatibiliseringsteknologi, BrightFusionTM, ett viktigt bidrag då den kan modifiera egenskaperna i återvunnen plast för användning i många fler applikationer. Det gör att vi kan erbjuda återvunnen plast med nästan lika bra egenskaper som prima PE och PP. Med BrightFusionTM får de plastbearbetande företagen en fantastisk möjlighet att öka användningen av återvunnet material, vilket förbättrar företagens hållbarhetsprofil och gör det lättare att arbeta i linje med den nya europeiska lagstiftningen för ökad återvinning av plastmaterial.

Sortimentet utgörs av modifierade compounds baserade på återvunnen PE och PP. Tack vare den unika teknologin kan det återvunna PE- och PP-materialet användas utan sortering. Sortimentet erbjuder produkter för korrugerade rör, formsprutning och träplastkompositer. Bright Green Plastics utvecklar kontinuerligt nya kvaliteter för att öka möjligheterna  ytterligare.

För plastindustrin har vi även ett brett sortiment av kalciumkarbonat, kaolin, talk och mica. Kalciumkarbonat erbjuds såväl som standardprodukter som i form av skräddarsydda produkter med kontrollerad partikelstorleksfördelning och ytbehandling. I film och förpackningar möjliggör de en hög inblandningshalt, med bibehållna eller förbättrade produktegenskaper. Kaolin och kalciumkarbonat kan även användas i plastbaserade golvprodukter för att förbättra reptålighet, vithet och dimensionsstabilitet.

Våra UV-absorbenter, HALS och antioxidanter kan med fördel användas för att förbättra egenskaperna hos olika plastbaserade produkter.

Produktnamn

Polwhite, Infilm, Polestar, Mistron, Steamas, Imercarb, Filmlink, Supercoat, Socal, Winnofil, Mica, Chiguard, Deox, Revonox

Dela sidan: