Luftbehandling - Acm Group

Från vår samarbetspartner Molecular Products erbjuder vi produkter som säkerställer luftkvaliteten i innestängda utrymmen. Produkter för avlägsnande av CO2 och ett antal andra ämnen finns i sortimentet. Kalk, impregnerat aktiverat kol och ädelmetallbaserade katalysatorer utgör kärnan i sortimentet. Kalk används för att avlägsna CO i ubåtar, dykarutrustning och respiratorer. Impregnerat aktiverat kol kan användas för filtrering av en rad olika ämnen i luft och katalysatorerna konverterar CO och H2 till mindre farliga substanser.

Syrgasfacklor för syreproduktion i framför allt ubåtar är också en viktigt del av sortimentet.

Produktnamn

Sofnolime, Sofnocat, Moleculite, Chemsorb, MPOG, ROG

Du är:
>
>
>
Luftbehandling
Dela sidan: